LimeIT hjem
 

LimeIT prosjekt
LimeIT har praktisk erfaring med, og tilbyr alt fra delvis til total prosjektgjennomføring. Vi har erfaring fra små til store prosjekter, og har i disse bekledt roller som teknisk ansvarlig, delprosjektleder, testleder og prosjektleder.

Våre hoder har bred praksis fra de største IKT-leverandørene i Norge, og har dermed erfaring fra alle typer kunder og bransjer. Vi har blitt "kastet inn" som prosjektledere i store kritiske oppdrag, og også bidratt med ledelse og faglige ressurser i for- og hovedprosjekter. I tillegg har vi tunge og seriøse samarbeidspartnere som kan bidra til en vellykket prosjektgjennomføring.

 
 
   Følg LimeIT på
   Følg LimeIT på
   Følg LimeIT på